Odlok o pokopališkem redu v občini Benedikt

Predpisi, na katere predpis vpliva