6. dopisna seja

Andreja L. (Občinska uprava) 63
Seja je potekala dne 23.07.2021 ob 09.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Benedikt (Uradno glasilo e-občina, št. 18/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2021
Začetek veljavnosti: 14.08.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o pokopališkem redu v občini Benedikt (Uradno glasilo e-občina, št. 18/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.2021
Začetek veljavnosti: 14.08.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč