Medobčinska inšpekcija

02 2201 516
040 205 953
medobcinska.inspekcija@maribor.si
Nina Majcenovič Mikl, univ. dipl. prav.