Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Jernej MERČNIK
  • Član Milan BUDJA
  • Članica Marija HUBER
  • Član Stanislav KOLAR
  • Članica Jožica KOVAČIČ