Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Jernej MERČNIK
  • Član, Milan BUDJA
  • Članica, Marija HUBER
  • Član, Stanislav KOLAR
  • Članica, Jožica KOVAČIČ