Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Drago Berden, Štajngrova 4, 2234 Benedikt
 • namestnik predsednika, Janez Klepec, Sveti Trije Kralji 11a, 2234 Benedikt
 • članica, Darinka Kranar, Šolska ulica 7, 2234 Benedikt
 • namestnik članice, Franc Skrbinšek, Ločki Vrh 23, 2234 Benedikt
 • članica, Marija Gumzar, Strma ulica 16, 2234 Benedikt
 • namestnica članice, Milena Peteh, Drvanja 40b, 2234 Benedikt
 • član, Venčeslav Senekovič, Drvanja 30, 2234 Benedikt
 • namestnik člana, Irenej Šenveter, Benediški vrh 68, 2234 Benedikt
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Drago BERDEN, Štajngrova 4, 2234 Benedikt
 • Namestnik predsednika, Janez KLEPEC, Sveti Trije Kralji 11a, 2234 Benedikt
 • Član, Marjan KRANAR, Šolska ulica 7, 2234 Benedikt
 • Namestnica člana, Marina HOJNIK, Slatinska cesta 25, 2234 Benedikt
 • Članica, Marija GUMZAR, Strma ulica 16, 2234 Benedikt
 • Namestnica članice, Dragica LIPNIK, Ločki Vrh 9, 2234 Benedikt
 • Članica, Angela RAJŠP, Drvanja 6, 2234 Benedikt
 • Namestnica članice, Marija FARASIN, Čolnikov trg 7, 2234 Benedikt