Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Drago BERDEN, Štajngrova 4, 2234 Benedikt
  • Namestnik predsednika, Janez KLEPEC, Sveti Trije Kralji 11a, 2234 Benedikt
  • Član, Marjan KRANAR, Šolska ulica 7, 2234 Benedikt
  • Namestnica člana, Marina HOJNIK, Slatinska cesta 25, 2234 Benedikt
  • Članica, Marija GUMZAR, Strma ulica 16, 2234 Benedikt
  • Namestnica članice, Dragica LIPNIK, Ločki Vrh 9, 2234 Benedikt
  • Članica, Angela RAJŠP, Drvanja 6, 2234 Benedikt
  • Namestnica članice, Marija FARASIN, Čolnikov trg 7, 2234 Benedikt