Vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine v vplivnem območju kulturnega spomenika

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka