Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov