OPERACIJA: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Cerkvenjak–Trnovska vas

31
4.345.702,58 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
3.046.383,29 €
V teku