Vloga za prijavo (oz. evidentiranje) začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za izvedbo postopka