VLOGA ZA OBROČNO PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZARADI IZBOLJŠANJA OPREMLJENOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNO OPREMO

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov