Skupna služba urejanja prostora

02 220 14 45
skupna.obcinskauprava@maribor.si
mag. Špela Lesnik