Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Benedikt

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov