Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Benedikt

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka