Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve oziroma shoda

Oddaj obvestilo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka

Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog