Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov