OPERACIJA: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Benedikt

44
1.779.133,67 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
1.356.425,26 €
V teku