Ureditev Ekomuzeja dolina miru, Benedikt - Ukrep LEADER (19.2)