Čolnikova trta

Zgodovinska dediščina
Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt