Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Odlok o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2020 

Predpisi, na katere predpis vpliva