NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA, DELA ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 471/6, K.O. BENEDIKT, V NAJEM

16. 11. 2023 Saša K. (Občinska uprava) 63
16.11.2023
Namere, odločbe, pobude
06.12.2023 do 00:00
Saša KOTNJEK
703 60 36