Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Benedikt

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA