Zahtevek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Oddaja zahtevka
Strošek upravne takse: 22,70 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji zahtevka s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične zahtevka na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0110 0548 0309 137
Referenca: SI11 76473-7111002
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA