Nadstrešnica in ureditev okolice vodnjaka Štajngrova

933
22.020,53 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
15.256,50 EUR
V teku

Podatki o financiranju