Rekonstrukcija javne poti JP 704812 (Drvanja - Walner)

521
114.094,71 €
V teku
01.07.2021
31.10.2021