Motorični kotiček

12.773,40 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
7.948,42 €
V teku
30.03.2020
31.12.2021