Obnova in ureditev prostorov za namen pogostitev in muzeja v mežnariji Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah

1570
52.477,06 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
36.601,31 EUR
V teku
Hči najstarejše vinske trte na svetu v. Trije Kralji v Slov. goricah
September 2019
September 2021

Podatki o financiranju