Rekonstrukcija dela javne poti JP 704911 (Benedikt - Farteg)

983
8.281,34 EUR
Zakon o financiranju občin
8.281,34 EUR
Zaključeno