Rekonstrukcija dela javne poti JP 704911 (Benedikt - Farteg)

746
8.281,34 €
Zakon o financiranju občin
8.281,34 €
Zaključeno