Ureditev ceste v Štajngrovi - smer Repič

504
22.796,94 €
Zakon o financiranju občin
22.796,94 €
Zaključeno