Rekonstrukcija dela javne poti JP 704761 (Štajngrova - Špandl)

642
18.421,52 EUR
Zakon o financiranju občin
18.421,52 EUR
Zaključeno