Rekonstrukcija dela javne poti JP 704761 (Štajngrova - Špandl)

558
18.421,52 €
Zakon o financiranju občin
18.421,52 €
Zaključeno