Obvestilo o spremenjenem načinu obračunavanja cen storitev ravnanja z odpadki

13. 2. 2020 491