Domov Obvestila in objave Občinski predpisi

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za parcelno številko 668/3, k.o. 518 – Trije Kralji (ID 1770)