Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za novorojenca

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA