Poročilo o opravljenem nadzoru rekonstrukcija ceste Drvanja - Zagajski Vrh - Bačkova in modernizacija ceste v naselju Obrat