Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2017