Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Turistična in promocijska taksa v občini Benedikt

Iskanje na portalu Občine Benedikt

V Občini Benedikt je s 1. 1. 2019 pričel veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18), ki na novo opredeljuje višino turistične takse, oprostitve in zavezance za plačilo.

S 1. januarjem 2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Promocijsko takso občina nakaže Slovenski turistični organizaciji in predstavlja 25 % zneska turistične takse.

Z novim letom v občini Benediktz pričnejo veljati nove višine turistične takse, in sicer:

  • polna turistična taksa: 1,00 EUR + 0,25 EUR (promocijska taksa) = 1,25 EUR
  • polovična turistična taksa: 0,50 EUR + 0,13 EUR (promocijska taksa) = 0,63 EUR

Prosimo vas, da v mesecu januarju nakažete decembrsko turistično takso pravočasno, saj se januarska taksa že deli na promocijsko in turistično takso, kar pomeni, da bo posledično del turistične takse odveden na račun STO.

Od 1. 1. 2019 bo potrebno turistično in promocijsko takso nakazovati na nov transakcijski račun, ki je že odprt pri Upravi za javne prihodke. Turistično in promocijsko takso, ki jo boste pobrali v mesecu januarju boste tako v enem znesku nakazali na transakcijski račun št. SI56 0110 0845 0180 350. Znesek promocijske takse bo avtomatsko prenakazan na račun STO in tako sobodajalci ne bodo imeli dodatnih obremenitev.

Primer pravilno izpolnjenega UPN - velja od 1. 2. 2019 - plačilo za januar 2019:
pdfPrimer izpolnjenega UPN

Na spletni strani Skupnosti občin Slovenije lahko dobite dodatna pojasnila v zvezi s plačevanjem turistične in promocijske takse.

 

logo