Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Člani občinskega sveta

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Mandat 2018-2022:
BARTON Igor, Štajngrova 60, 2234 Benedikt
HOBOT Dragica, Drvanja 16, 2234 Benedikt
JURŠNIK Danilo, Nasipna ulica 2a, 2234 Benedikt
KAUČIČ Damjan, Trstenik 21, 2234 Benedikt
KEBRIČ Darijan, Štajngrova 72, 2234 Benedikt
MAURIČ Jožef, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt
MERČNIK Jernej, Vinogradniška pot 16, 2234 Benedikt
PERKO Ksenija, Ihova 51a, 2234 Benedikt
REPIČ Igor, Ločki Vrh 13, 2234 Benedikt

Mandat 2014-2018:
Igor BARTON, Štajngrova 74, 2234 Benedikt
Dragica HOBOT, Drvanja 16, 2234 Benedikt
Danilo JURŠNIK, Nasipna ulica 2a, 2234 Benedikt
Darijan KEBRIČ, Štajngrova 72, 2234 Benedikt
Marjan KRALJ, Ihova 65a, 2234 Benedikt
Janez LEOPOLD, Lovska cesta 2, 2234 Benedikt
Jožef MAURIČ, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt
Kristina MLINARIČ, Ihova 10, 2234 Benedikt
Igor REPIČ, Ločki Vrh 13, 2234 Benedikt

Mandat 2010-2014:
Igor BARTON, Štajngrova 74, 2234 Benedikt
Stanislav BERNJAK, Drvanja 25, 2234 Benedikt
Zlatko BORAK, Cvetlična ulica 4, 2234 Benedikt
Damjan KAUČIČ, Trstenik 21, 2234 Benedikt
Janez LEOPOLD, Lovska cesta 2, 2234 Benedikt
Dragica LIPNIK, Ločki Vrh 9, 2234 Benedikt
Jožef MAURIČ, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt
Kristina MLINARIČ, Ihova 10, 2234 Benedikt
Janez ZORKO, Štajngrova 12, 2234 Benedikt

Mandat 2006-2010:
Janez FEKONJA, Ihova 64, 2234 Benedikt
Janez KAUČIČ, Trstenik 21, 2234 Benedikt
Dragica LIPNIK, Ločki Vrh 9, 2234 Benedikt
Saša LOVRENČIČ, Mariborska cesta 3, 2234 Benedikt
Jože MAURIČ, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt
Damijan RAJŠP, Spodnja Ročica 33, 2234 Benedikt
Janez RAJŠP, Drvanja 6, 2234 Benedikt
Milan REPIČ, Štajngrova 15, 2234 Benedikt
Janez ZORKO, Štajngrova 12, 2234 Benedikt

Mandat 2002-2006:
Stanislav BERNJAK, Drvanja 25, 2234 Benedikt
Janez KAUČIČ, Trstenik 21, 2234 Benedikt
Franc LASBAHER, Mariborska cesta 21, 2234 Benedikt
Saša LOVRENČIČ, Mariborska cesta 3, 2234 Benedikt
Jože MAURIČ, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt
Damijan RAJŠP, Spodnja Ročica 33, 2234 Benedikt
Janez RAJŠP, Drvanja 6, 2234 Benedikt
Milan REPIČ, Štajngrova 15, 2234 Benedikt
Janez ZORKO, Štajngrova 12, 2234 Benedikt

Mandat 1998-2002:
Janez LEOPOLD, Lovska cesta 2, 2234 Benedikt
Saša LOVRENČIČ, Mariborska cesta 3, 2234 Benedikt
Jože MAURIČ, Slatinska cesta 27, 2234 Benedikt
Janez RAJŠP, Drvanja 6, 2234 Benedikt
Milan REPIČ, Štajngrova 15, 2234 Benedikt
Leopold ZIMIČ, Strma ulica 17, 2234 Benedikt
Janez ZORKO, Štajngrova 12, 2234 Benedikt

logo