Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Občinska uprava

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge na področju splošnih zadev, upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

občinaObčinska stavba Občine Benedikt

Andreja LORBER, direktorica občinske uprave
tel.: 02 703 60 89, e-pošta: andreja.lorber@benedikt.si

Ksenija KOVAČ, višja svetovalka za javne finance
tel.: 02 703 60 37, e-pošta: ksenija.kovac@benedikt.si

Rok ŠIJANEC, strokovni sodelavec za turizem, šport in gospodarske javne službe
tel.: 02 703 60 89, e-pošta: rok.sijanec@benedikt.si

Darja ZEMLJINA, referentka za upravne, stanovanjske in splošne zadeve
tel.: 02 703 60 38, e-pošta: darja.zemljina@benedikt.si

Darinka KRANAR, referentka za administrativne in splošne zadeve
tel.: 02 703 60 80, e-pošta: darinka.kranar@benedikt.si

Boštjan KETIŠ, gospodar športne dvorane
tel.: 02 703 60 36, e-pošta: sportna.dvorana@benedikt.si


logo