Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Mandat 2014-2018

Iskanje na portalu Občine Benedikt

pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2015
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2014
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru zadolževanja občine
pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2016
pdfPoročilo o delu Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2015
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru rekonstrukcija in izgradnja lokalne ceste LC 203060 (Osek - Benedikt - Sveta Ana) s pločnikom
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2015
pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2017
pdfPoročilo o delu Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2016
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru ureditev prometne infrastrukture v naselju Benedikt
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru poslovanje vrtca
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru prihodki iz naslova komunalnega prispevka
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2016
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru opravljanje službenih poti za potrebe Občine Benedikt
pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2018
pdfPoročilo o delu Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2017
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2017
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru rekonstrukcija ceste Drvanja - Zagajski Vrh - Bačkova in modernizacija ceste v naselju Obrat
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru sofinanciranje športa v Občini Benedikt

logo