Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Mandat 2006-2010

Iskanje na portalu Občine Benedikt

pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2007
pdfPoročilo revizije dokumentacije OO RK Benedikt in Kluba krvodajalcev Benedikt za leto 2006
pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2008
pdfPoročilo o delu Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2007
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru proračuna Občine Benedikt za leto 2008
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru nad Občino Benedikt, področje dodelitve neprofitnih stanovanj
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru nad JVIZ Osnovna šola Benedikt
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2007
pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2009
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem Občine Benedikt
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru izvedbe javnega razpisa "Rekonstrukcija lokalne ceste LC 203021" in "Rekonstrukcija in izgradnja lokalne ceste LC 203060"
pdfPoročilo o delu Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2008
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru izvedbe javnega razpisa za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 203060 (Osek - Benedikt - Sveta Ana) s pločnikom
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Benedikt za leto 2008
pdfLetni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2010
pdfPoročilo o delu Nadzornega odbora Občine Benedikt za leto 2009
pdfPoročilo o opravljenem nadzoru proračuna Občine Benedikt za leto 2010

logo