Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Oskrba s pitno vodo

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Oskrba s pitno vodo je lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki jo opravlja izvajalec javne službe. Način opravljanja javne službe je določen s posebnim odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Benedikt.

Gospodarska javna služba službe oskrbe s pitno vodo v občini Benedikt se izvaja v okviru javnega podjetja.

Izvajalec javne službe: MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor
Dežurni telefon: 080 19 51
e-pošta: info@mb-vodovod.si
spletna stran: https://www.mb-vodovod.si/


pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/14)
pdfSklep o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino Benedikt za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/17)
pdfPravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV, št. 20/16)


logo