Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je lokalna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki jo opravlja izvajalec javne službe. Način opravljanja javne službe je določen s posebnim odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt.

Gospodarska javna služba službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt se izvaja kot koncesionirana dejavnost.

Koncesionar: AGJ d. o. o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart (s partnerjema: Komunala Slovenske gorice d.o.o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart in Grum d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 Maribor)
Dežurni telefon: 031 663 810
e-pošta: agj@triera.net
spletna stran: AGJ


pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/17)
pdfOdlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/17)
pdfTehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18)
pdfSklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18)

logo