Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Stanovanjsko področje
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Friday 19 Oct 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Stanovanjsko področje
There are no translations available.

Med nalogami občinske uprave je tudi stanovanjsko področje. Občina ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada stanovanj, tako da:
 • v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
 • sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
 • spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
 • spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
 • gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
 • v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
 • sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

Prav tako občina opravlja naslednje naloge na stanovanjskem področju:
 • gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami, garažami in drugimi nepremičninami,
 • financiranje gradnje, nakupa in obnove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
 • oddajanje stanovanj ter drugih nepremičnin,
 • pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
 • opravljanje drugih nalog.

Občina pridobiva sredstva:
 • z najemninami nepremičnega premoženja,
 • iz sredstev pridobljenih s prodajo premoženja,
 • iz sredstev od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu,
 • s posojili,
 • iz sredstev občinskega in državnega proračuna,
 • iz ostalih virov.

V lasti občine Benedikt je 6 neprofitnih stanovanj.

Zakoni in podzakonski akti, ki urejajo področje najemnine za neprofitne stanovanja so:
 • Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003 in spremembe),
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 in spremembe).

Za povprečno veliko stanovanje v izmeri 61,07 m2, točkovano s 315 točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 197,00 €.

Oddaja neprofitnih stanovanj poteka z javnimi razpisi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 in spremembe).

Javni razpis se zaključi z dokončnim seznamom upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis.
 

Last month October 2018 Next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.