Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Objave v letu 2017
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wednesday 18 Jul 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Objave v letu 2017
There are no translations available.

priloga
pdfSklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »BE 11 – širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2017)
pdfZaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
pdfOdlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
pdfOdlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017)
pdfOdlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2017)
pdfPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Športne dvorane Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfSklep o znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017)
pdfSklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2017)
pdfSklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno – industrijsko cono Benedikt II (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2017)
pdfOdlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2017)
pdfOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 11 (širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2017)
pdfOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno – industrijsko cono Benedikt II (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2017)
pdfOdlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017)
pdfSklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017)
pdfSklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017)
pdfOdlok o proračunu občine Benedikt za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfTehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o potrditvi Elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občino Benedikt za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o potrditvi elaborata in cenika storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
pdfSklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2017)
prilogaspodaj

 

Last month July 2018 Next month
M T W T F S S
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.