Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Župan
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Monday 22 Oct 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Župan
There are no translations available.

01_1_ZupanŽupan občine Benedikt je od 16. 12. 1998 Milan Gumzar.

Naslov: Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Telefon: 02/703 60 80
Gsm: 041 789 204
Telefaks: 02/703 60 81

Županu lahko pišete po elektronski pošti na naslov: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Uradna spletna stran: www.benedikt.si

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči pri tajnici župana osebno vsak dan v času uradnih ur ali po telefonu 02/703 60 80.

Pristojnosti župana:
 • župan predstavlja in zastopa občino,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in Statut Občine Benedikt.
 

Last month October 2018 Next month
M T W T F S S
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.