Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Župan
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Wednesday 14 Nov 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Župan
There are no translations available.

01_1_ZupanŽupan občine Benedikt je od 16. 12. 1998 Milan Gumzar.

Naslov: Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Telefon: 02/703 60 80
Gsm: 041 789 204
Telefaks: 02/703 60 81

Županu lahko pišete po elektronski pošti na naslov: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Uradna spletna stran: www.benedikt.si

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči pri tajnici župana osebno vsak dan v času uradnih ur ali po telefonu 02/703 60 80.

Pristojnosti župana:
 • župan predstavlja in zastopa občino,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in Statut Občine Benedikt.
 

Last month November 2018 Next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.