Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Aktualno

Iskanje na portalu Občine Benedikt

V okviru nacionalne preventivne akcije "Pešec", ki bo potekala med 1. in 13. 10. 2019 po celotni Sloveniji, bomo sodelovali tudi v Občini Benedikt.

Zato vas vabimo k sodelovanju, da se nam pridružite vse Slovenski akciji Pešci.

V začetku šolskega leta smo že pričeli z varovanjem otrok na prehodu za pešce, v prvih treh dneh šolskega leta. V okviru akcije "Pešec", pa bomo v četrtek, 3. oktobra 2019 od 17. – 19. ure izvajali akcijo "Pešec", kot v večina občin Po Sloveniji. S to akcijo bomo opozarjali in osveščali pešce v dejanskem prometu. Preko portala SPV smo naročili nekaj reklamnega gradiva, kot so: plakate Bodi previden, ki jih bomo namestili po občini in v OŠ Benedikt, letake Bodi previden, ki jih bomo delili pešcem in šoli, ter odsevne trakove in kresničke. V Osnovni Šoli bi učence podučili o prehodih za pešce, kako se obnašati na pešpoti ter o uporabi kresničk. Ker imamo v občini Benedikt veliko pešpoti ter prehodov za pešce, bomo akcijo izvajali na dveh lokacijah hkrati. Prva lokacija je na glavnem prehodu za pešce v centru Benedikta pri krožišču (saj ta prehod uporablja večina občanov). Druga lokacija se bo izvajala pri OŠ Benedikt. kjer prečka cesto brez prehoda za pešce veliko otrok in občanov, zato bomo na tej lokaciji med Župnijo SV. Benedikta in OŠ Benedikt še posebej dobrodošli s to akcijo. Z vašim sodelovanjem bi prispevali k še bolj uspešni izvedeni akciji. OŠ Benedikt bi svoje učence v šolskem okviru podučila in obvestila o tej akciji, kako se obnašamo v prometu kot pešci. Člani SPVCP, redarstvo in policija pa bi s svojo prisotnostjo na prehodih še posebej opozorili na to akcijo.

Lepo pozdravljeni!

Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Benedikt

logo